Znova odpiramo vrata našega doma

Znova odpiramo vrata našega doma

Spoštovani dijaki in starši!

Konec aprila je bil sprejet Okvirni načrt sproščanja omejitev ukrepov za preprečitev širjenja Covid-19, v katerem je predvideno, da se na področju srednjega šolstva, ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov, 18. maja 2020 vrnejo v šolske klopi dijaki zaključnih letnikov, medtem ko se bodo vsi ostali dijaki do konca pouka tega šolskega leta izobraževali na daljavo.

V primeru nastanitve maturantov v dijaške domove v času, ko še veljajo izredni ukrepi za preprečitev okužbe s koronavirusom, veljajo v domu posebna pravila, ki zagotavljajo čim manj neposrednih kontaktov med dijaki in zaposlenimi. Dosledno se izvajajo tudi vsi ostali ukrepi za preprečevanje okužbe s koronavirusom, kot jih določa in svetuje Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje in ukrepi, ki jih je sprejela vlada.

Ob prihodu v dom mora vsak dijak s seboj prinesti izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo najdete na spodnji povezavi:

DOMSKA PRAVILA, ki veljajo v obdobju razglašenih izrednih ukrepov za preprečitev okužbe s koronavirusom

 1. Namestitev v sobe ter pravila učenja in življenja v domu
 • Dijaki (maturanti) so nastanjeni v enoposteljne sobe (v sobi je samo en dijak).
 • Učenje poteka samo v sobah.
 • Obiski v sobah niso dovoljeni.
 • Učilnice in ostali skupni prostori so zaklenjeni.
 • Dijaki so zadolženi, da sobo pogosto zračijo in čistijo.
 • Odpadke dijaki ločujejo in jih sami odnašajo v ločevalne zabojnike.
 • Podaljšani izhodi niso možni.
 • V domu ne potekajo interesne dejavnosti, pri katerih se dijaki medsebojno družijo.
 • Dijaki se lahko zadržujejo pred domom, vendar morajo upoštevati varnostno razdaljo.
 • Vzgojitelji praviloma ne vstopajo v dijaške sobe.
 • Svetovanje, pomoč pri učenju in drugo delo vzgojitelja z dijaki poteka na primerni razdalji. Vzgojitelji in dijaki pri tem nosijo maske.
 • Maske si dijaki priskrbijo sami.

 

 1. Uporaba skupnih sanitarnih prostorov
 • V sanitarne prostore lahko vstopi hkrati samo en dijak. Pred vstopom v sanitarije zato dijak najprej preveri, ali so sanitarije proste. Če so zasedene, počaka v vrsti pred sanitarijami.
 • Pred in po uporabi sanitarij si dijak umije in razkuži roke.
 • V sanitarijah in na komunikacijskih točkah (pri vhodu, na etažah …) so vedno na razpolago razkužila.

 

 1. Prehranjevanje v domu
 • V času koronavirusa je ukinjen sistem samopostrežbe hrane.
 • Dijaki pred razdelilnico hrane stojijo v vrsti tako, da upoštevajo varnostno razdaljo (2 m).
 • Pred razdelilnico hrane je vedno nameščeno razkužilo, dijaki in zaposleni si pred razdelitvijo hrane obvezno razkužijo roke.
 • Prehrano in jedilni pribor (zavit v papirnati prtiček) na liniji delijo kuharice in pri tem obvezno uporabljajo masko ter si razkužujejo roke.
 • Obvezna uporaba maske v jedilnici velja tudi za dijake in ostale zaposlene, ki se prehranjujejo v domu.
 • Mize in stoli v jedilnici so razporejene tako, da pri vsaki mizi sedi samo en dijak oziroma zaposleni.


DOSTOPNOST