Uspeh na medregijskem tekmovanju v streljanju z zračno puško

Uspeh na medregijskem tekmovanju v streljanju z zračno puško

21. marca smo se udeležili medregijskega tekmovanja v streljanju z zračno puško za dekleta in fante na strelišču Dijaškega doma Srednje prometne šole Maribor.

Rezultati so bili naslednji:

V kategoriji deklet so bili rezultati naslednji:

  1. mesto: DD DRAVA Maribor  – 442 krogov
  2. mesto: DD Lizike Jančar Maribor – 371 krogov

Za našo ekipo so streljale Urška Kobal, Laura Feher in Maja Abraham.

V kategorije fantov so bili rezultati naslednji:

  1. mesto DD NOVO MESTO – 444 krogov
  2. mesto DD DRAVA – 419 krogov
  3. mesto DD MARIBOR – 371 krogov

Za našo ekipo so streljali Rok Šebjan, Peter Orešnik in Timotej Plankar.

Obe naši ekipi sta se uvrstili na Domijado.

Mentorici Kirka Rojko in Simona LešnikDOSTOPNOST