Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji in svetovni dan strpnosti

Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji in svetovni dan strpnosti

Da bi opozorili na potrebne dobre medčloveške odnose, sta dijakinji Sara Soos in Marija Markoja ob mentorstvu Vande Verdnik Bosnić izdelali plakat osveščanja ob Svetovnem dnevu boja proti rasni diskriminaciji in Svetovnem dnevu strpnosti.

Se kdaj vprašamo kaj je strpnost, smo strpni, do koga smo strpni, kako postanemo strpni, ali kdo ni vreden naše strpnosti?

Se kdaj miselno spustimo v »kožo« drugih – v njihovo doživljanje, čutenje, težave?!DOSTOPNOST