Razpis za volitve predsednika/ice domske dijaške skupnosti 2023-24

Razpis za volitve predsednika/ice domske dijaške skupnosti 2023-24

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA/ICE DOMSKE DIJAŠKE SKUPNOSTI DIJAŠKEGA DOMA DRAVA MARIBOR

Na podlagi 22. člena Pravilnika o bivanju v dijaški domovih in Pravil domske dijaške skupnosti  se razpisujejo

 

VOLITVE ZA PREDSEDNIKA/-ICO DOMSKE DIJAŠKE SKUPNOSTI DIJAŠKEGA DOMA DRAVA MARIBOR,

 

ki bodo v SREDO, 18. 10. 2023, med 17. in 18. uro, v Mladinski sobi.

 

Razpisni pogoji

Kandidira lahko katerikoli član Domske dijaške skupnosti Dijaškega doma Drava Maribor, ki si želi resno in odgovorno opravljati naloge predsednika domske dijaške skupnosti. 

Način in rok prijave

Kandidati se na razpis prijavijo z vloženo prijavo, ki vsebuje ime in priimek, fotografijo, kratek opis kandidata in njegovih prizadevanj za kakovostno domsko življenje.

Kandidati morajo prijavo posredovati na elektronski naslov monika.gajsler@dddrava.si ali jo osebno oddati v kabinetu CD1. Prijava je vložena pravočasno, če je bila poslana/oddana najkasneje do 12. 10. 2023 do 18. ure.

 

Kandidati imajo možnost izvedbe predvolilne kampanje, prijave kandidatov bodo objavljene na domski spletni strani.

 

 

Mentorica domske dijaške skupnosti

Monika Gajsler

Maribor, 6. 10. 2023DOSTOPNOST