Ravnajmo odgovorno

Ravnajmo odgovorno

Osnovne informacije o bolezni covid-19 in ključni pojmi

Koronavirusi so družina virusov, katera večinsko povzroča bolezni dihal. Novi koronavirus so poimenovali SARS- CoV-2; bolezen, ki jo povzroči, se imenuje covid-19.

Simptomi oz. znaki bolezni covid-19

Pri covid-19 ni nobenih specifičnih bolezenskih simptomov in znakov, po katerih bi ga lahko zanesljivo razlikovali od ostalih virusnih okužb dihal, kot sta npr. gripa in prehlad. Bolezen lahko poteka na različne načine. Pri 80 % okuženih ima blag potek (pri različici omikron je ta delež še večji). Lahko se pojavijo vročina, kašelj, bolečine v žrelu, nahod, slabo počutje, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, izguba vonja in okusa ter prebavne težave. Okužba lahko poteka tudi brez simptomov. Pri ostalih zbolelih bolezen poteka težje, okoli 2 do 5 % bolnikov (pri omikronu okrog 2 %).

Potek bolezni

 • Poznavanje in razumevanje poteka bolezni covid-19 nam lahko pomaga zmanjšati njeno širjenje. Pri tem sta ključni naslednji časovni obdobji:
 • Inkubacijska doba ǀ čas od okužbe do pojava prvih simptomov oz. znakov bolezni. Inkubacijska doba za covid-19 je lahko med 2 in 14 dni. Podatki o okužbi s SARS-CoV-2 B.1.1.529 (omikron) kažejo, da je povprečna inkubacijska doba za to različico virusa krajša in traja 2-4 dni .
 • Obdobje kužnosti ǀ čas, ko oseba s covid-19 lahko okuži drugo osebo. Obdobje kužnosti traja od 2 dni pred pojavom simptomov oz. znakov do 10 dni ali več po pojavu simptomov oz. znakov bolezni. Če je potek bolezni hujši, zahteva hospitalizacijo in v primeru imunske motnje pri bolniku, lahko traja dlje. V primeru asimptomatske okužbe se kot obdobje kužnosti upošteva od 2 dni pred datumom odvzema vzorca pozitivnega testa, s katerim je bila pri osebi potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 (če je bil najprej odvzet bris za HAGT, ki je bil pozitiven, se upošteva datum odvzema tega vzorca) in traja 10 dni.

Asimptomatska okužba

Asimptomatska okužba je okužba, pri kateri okužena oseba ne razvije simptomov oz. znakov, značilnih za bolezen covid-19. Tudi osebe s asimptomatsko okužbo lahko prenesejo bolezen na druge ljudi.

Pot prenosa bolezni covid-19

Virus SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša s kužnimi kapljicami, ki nastanejo ob kašljanju, kihanju, govorjenju, petju ali pospešenem dihanju okužene osebe. Z virusom SARS-CoV-2 se lahko okužimo tudi ob stiku z onesnaženimi površinami, npr. če se onesnaženih površin dotaknemo s prsti, lahko virus zanesemo na sluznice nosu, ust in očiter se tako okužimo.

Najpogosteje se okužba širi med ljudmi, ki so med seboj v tesnem stiku (razdalja do okužene osebe manj kot 2 m). Virus se lahko prenaša tudi aerogeno, kar predstavlja tveganje za prenos v zaprtih in neustrezno prezračevanih prostorih. Večje tveganje predstavljajo prostori, v katerih se nahaja večje število ljudi in kjer okužene osebe preživijo dlje časa z drugimi ljudmi, npr. v nočnih klubih, restavracijah, v vzgojnoizobraževalnih zavodih, na zborovskih vajah, v fitnes centrih, pisarnah, krajih bogoslužja, prireditvah (športne, kulturne, itd.)

Samozaščitno vedenje

Namen samozaščitnega vedenja je varovanje sebe in drugih pred okužbo. Varno in odgovorno ravnanje je še posebej pomembno, če spadamo/jo v ranljivo skupino ali smo v stiku z ranljivo skupino (osebe, ki imajo večje tveganje za težek potek bolezni covid-19: starejše osebe, osebe z več kroničnimi boleznimi, onkološki bolniki na imuno- ali kemoterapiji, osebe z znano imunsko pomanjkljivostjo, krhke osebe…).

Samozaščitno vedenje obsega:

 • Če zbolimo, ostanemo doma in se samotestiramo. V zavod ne vstopamo z naslednjimi simptomi in znaki: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki;
 • skrbimo za redno in pravilno umivanje rok. Če voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Predšolski otroci in učenci prve triade naj si roke umivajo, razkužujejo pa le izjemoma, kadar res ni možnosti umivanja, in pri predšolskih otrocih izključno pod nadzorom odrasle osebe;
 • ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;
 • upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnati robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom;
 • izogibamo se tesnim stikom z osebami, ki kažejo znake akutne okužbe dihal;
 • če sodimo v ranljivo skupino, se ravnamo po nasvetu pediatra ali izbranega osebnega zdravnika, tudi glede priporočila zaščite z masko;
 • osebe, ki se odločijo/potrebujejo zaščito z masko, je treba pri tem podpreti. V notranje prostore vstopajo tudi osebe z večjim tveganjem za težek potek bolezni COVID-19, osebe, ki imajo gospodinjske ali družabne stike z nekom, pri katerem obstaja tveganje za težji potek bolezni COVID-19 (npr.: študent z bratom ali sestro, ki je ogrožen). V primeru uporabe zaščitne maske mora biti ta nameščena pravilno in naj sega od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je oseba ne dotika. Zamenja naj se jo na dve do tri ure, oziroma prej, če se zmoči. Pred namestitvijo maske in po njeni uporabi naj si oseba umije ali razkuži roke.

Sum okužbe pri otroku, učencu, dijaku

 • Če zboli z vročino in drugimi simptomi oz. znaki akutne okužbe dihal naj ostanejo doma. Priporočeno je, da se na domu samotestira. Starši se posvetujejo. z izbranim osebnim zdravnikom. O nadaljnjih diagnostičnih postopkih, zdravljenju in vrnitvi v VIZ odloča pediater oz. izbrani osebni zdravnik.
 • V kolikor je pri teh osebah potrjena okužba (potrditveni HAGT/PCR test) s Covid-19, se priporoča, da se o tem obvesti VIZ. VIZ ukrepa skladno s poglavjem Odzivanje ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2.
 • Če zboli z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19 v VIZ, VIZ obvesti starše. Zboleli je do prihoda staršev v izolaciji. Oseba, ki je bila v stiku z zbolelim, naj upošteva vse preventivne ukrepe (maske, medosebna razdalja, higiena rok itd.).
 • Zboleli naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne uporablja nihče drug.
 • Starši zbolelega se posvetujejo z. izbranim osebnim zdravnikom.
 • Če zdravnik napoti zbolelega na testiranje in je izvid testa negativen, ukrepi VIZ niso potrebni.
 • Če zdravnik napoti zbolelega na testiranje in je izvid testa pozitiven, ta dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Prosimo starše, da o pozitivnem izvidu obvestijo VIZ skladno z dogovorjenim postopkom obveščanja. Vodstvo VIZ postopa skladno s poglavjem 4 Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2. (https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje).
 • Prostore VIZ, kjer se je gibal zboleli s covid-19, je potrebno temeljito prezračiti ter očistiti in razkužiti predvsem površine, ki se jih je oseba dotikala (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.).

Sum na okužbo pri zaposlenem in drugi osebi, ki opravlja delo v VIZ

Navodila se smiselno uporabljajo tudi za zaposlene, v primeru suma na okužbo pri teh osebah.DOSTOPNOST