Obvestilo za dijake, ki bodo šolsko leto končali na daljavo

Obvestilo za dijake, ki bodo šolsko leto končali na daljavo

Dijake nižjih letnikov (oz. dijaki, ki se v tem šolskem letu ne vračate več v naš dijaški dom), ki se niste povsem izpraznili svoje sobe obveščamo, da lahko svoje sobe izpraznijo v tednu od torka, 12. maja do petka, 15. maja, vsak dan med 7. in 13. uro ter od 18. 5. naprej, vsak dan med 8. in 19. uro.

V sobe lahko vstopate le s svojim ključem, ki jih po spraznitvi sobe (v kolikor se jeseni vračate v naš dijaški dom) odnesete domov. Seveda ne pozabite na ustrezno zaščitno opremo – seboj prinesite masko in si jo pred vstopom obvezno nadenite ter jo uporabljajte ves čas gibanja po domu.

Spremljevalce (starši, sorodniki, prijatelji, itd.) vljudno prosimo, da počakajo pred dijaškim domom – vstop je dovoljen samo dijakom.DOSTOPNOST