Obvestilo v zvezi z začasnim izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo

Obvestilo v zvezi z začasnim izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo

Drag dijaki in dijakinje, spoštovani starši,

glede na izjemno resno epidemiološko situacijo in zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19 se bo na podlagi sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport, z dne 14. oktobra 2020, od 19. oktobra 2020 do 25. 10. 2020 v srednjih šolah  začasno pričel celotni pedagoški proces izvajati na daljavo.

Dijaški domovi v tem času nadaljujemo z izvajanjem svoje dejavnosti, pri čemer pristojno ministrstvo poziva, da spodbudimo kar največje število dijakov k odhodu domov in na ta način zagotovimo varno okolje tistim dijakom, ki doma nimajo ustreznih pogojev za delo in učenje na daljavo. Enako imajo možnost ostati v domu dijaki in študenti tujci.

V času izvajanja pedagoškega procesa na daljavo so dijakom matični vzgojitelji dosegljivi po urniku na njihovih e-naslovih.

O vseh nadaljnjih dejstvih vas bomo še naprej sprotno obveščali.

 

Želimo vam vse dobro,

Ivan Sagadin,

ravnatelj DOSTOPNOST