Ob začetku šolskega leta

Ob začetku šolskega leta

1. Zakorakali smo novo šolsko leto. Vsem dijakinjam in dijakom želim prijetno bivanje v domu in lepe šolske dosežke. Novincem  želim, da bi se hitro prilagodili domskemu življenju in da bi v dobrem posnemali starejše, v slabem pa jih opozarjali. Vsi se moramo zavedati svojih dolžnosti in odgovornosti. Vaša prva dolžnost je čuvati svoje zdravje in uspešno dokončati šolanje. To je mogoče le ob spoštovanju domskega reda, s katerim vas bodo seznanile vaše vzgojiteljice in vzgojitelji.

2. Domski urnik:

–    od 6. 00 do 7. 30 vstajanje, osebna higiena in pospravljanje

–     od 5. 30 do 8. 30 zajtrk (zaradi šolskih obveznosti možen že od 5. 30 dalje)

–     od 8. 00 do 11. 00 učne ure

–     od 11. 00 do 15. 00 prosti čas in interesne dejavnosti

–     od 12. 30 do 16. 30 kosilo

–     od 15. 00 do 18. 00 učne ure

–     od 18. 30 do 21. 00 večerja

–     od 18. 00 do 21. 30 prosti čas, interesne dejavnosti

–     izhodi po 21. 00 so možni le z dovoljenjem matičnega vzgojitelja in soglasjem staršev.

–     po 21. 00 se čas prihoda dijakinj in dijakov (v nadaljevanju: dijaki) beleži v  programu SEZAM.

 

 3. Kajenje in uživanje opojnih substanc je v domu in pred domom  najstrožje prepovedano.

 4. Vsaka skupnost pozna nek način, kako se vključiš vanjo. To mnogi imenujejo krst ali obred vključitve. Vendar to ne sme biti žaljivo in ne mučno, še manj pa to ne sme biti trpinčenje. V našem domu organiziramo takšen skupen obred, ki bo v sredo, 13.9.2017. Vse drugačne načine bomo obravnavali kot najtežje kršitve domskega reda, za katere se lahko izreče tudi ukrep izključitve iz doma. Vsi, ki bi slučajno bili nasilno krščeni, ste o tem dolžni takoj obvestiti  vzgojitelja ali vratarja.

 5. Stari pregovor:« POVEJ MI S KOM SE DRUŽIŠ IN POVEM TI, KAKŠEN SI« drži  in razmislite malo ali so vsi »prijatelji« pravi prijatelji in ali je vsak prostor dober za vas.

 6. V prihodnjih dnevih bomo imeli prvi sestanek domske skupnosti, ki je pomemben organ domske uprave. V vzgojnih skupinah se pripravite, saj bomo na tem sestanku izbirali kandidate za volitve v svet zavoda in za predsednika domske skupnosti. Vsa PRAVILA delovanja domske skupnosti so objavljena na naši spletni strani: dddrava.si

 7. Okolica doma je naše ogledalo, zato ne mečemo smeti skozi okna.

                                                                                             

                                                                                                    Ravnatelj

                                                                                                   Ivan SagadinDOSTOPNOST