Informativni dnevi v DD Drava

Informativni dnevi v DD Drava

Za nami so uspešni informativni dnevi, za kar gre zahvala tudi našim dijakom promotorjem: Tini Brinar, Tomiju Celcu, Žanu Filipiču, Timoteju Fladungu, Patriciji Forjan, Maksim Jabločnik, Mateju Janiču, Ani Horvat,  Ksenji Hribljan, Klementini Kosi, Jovani Murdjevi, Doroteji Rajh, Nejcu Senčarju, Rebeki Skok, Janiju Škorjancu, Donovanu Špendavu, Ani Vidovič, Mateji Vidovič, Tinkari Vizovišek, Niki Vučak, Alexu Žnidariču in Patricii Županovič. DOSTOPNOST