Gledališka predstava Korak za korakom

Gledališka predstava Korak za korakom

V sredo, 28. 11. 2018, smo gostili člane ekološko – kulturnega društva Za boljši svet, ki so se skozi gledališko predstavo Korak za korakom spopadli z nekaterimi izzivi, ki jih prinaša odraščanje. 

Kot pravijo avtorji predstave, se vsak posameznik se na poti odraščanja sooča s podobnimi vprašanji, ki se dotikajo samozaupanja, medosebnih odnosov z vrstniki in starši ter drugimi odraslimi osebami, predvsem pa oblikovanja sistema vrednot, ki jim želimo slediti skozi vse življenje. Zgodba govori o dveh prijateljih, ki skozi odraščanje spoznavata pomen prijateljstva in medsebojne pomoči, ter se soočata z različnimi problemi: zaljubljenostjo, težavami s starši, negativnimi vplivi sovrstnikov, soočanjem z alkoholom, cigareti, vplivom medijev… Zgodba dijakom naslika tudi faze življenja, ki so še pred njimi.

Članom društva Za boljši svet se iskreno zahvaljujemo za gostovanje!DOSTOPNOST