Evropski dan jezikov

Evropski dan jezikov

26. septembra obeležujemo Evropski dan jezikov, katerega osnovni namen je ozaveščanje javnosti na pomen učenja jezikov ter zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v  Evropi. Ob tem pa ne pozabimo na raznolikost našega jezika. Negujmo ga.

 V DD Drava smo ta dan obeležili tudi letos – nekoliko drugače. Dijaki so ustvarili e-časopis, v katerem so delili svoje zgodbe in strnili misli o pomembnosti učenja tujih jezikov. V ta namen smo uredili tudi vitrino v avli doma. 

Ob prebiranju e-časopisa vam želimo obilo »učenja«.

E-časopis ob Evropskem dnevu jezikovDOSTOPNOST