Evropski dan jezikov

Evropski dan jezikov

PRAZNOVANJE EVROPSKEGA DNEVA JEZIKOV

Leta 2001 je Svet Evrope razglasil za evropsko leto jezikov. Pobudi sta se pridružili še Evropska komisija in UNESCO. Cilj pobude je proslaviti evropsko jezikovno dediščino in spodbuditi učenje jezikov kot sredstvo gospodarske, socialne in kulturne izmenjave v dobi globalizacije. Za evropski dan jezikov je bil določen 26. september, njegovo vsakoletno praznovanje, letos torej dvajseto, koordinira Evropski center za moderne jezike.

Ob 20. obletnici evropskega dneva jezikov je v Orehovem gaju potekala osrednja prireditev, na kateri so zbrane nagovorili Nataša Goršek Mencin, namestnica vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Zbrane nas sta nagovorili tudi Bronka Straus iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Alja Lipavic Oštir iz Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo je ob praznovanju tudi podelil priznanja za odličen strokovni prispevek ob evropskem dnevu jezikov 2020. Komisija je pri tem upoštevala kriterije: navezovanje dejavnosti na temo, prenosljivost dejavnosti na druge šole, dostopnost nastalega gradiva, število udeleženih učencev in učiteljev, število raznolikih jezikov ter jasnost in jedrnatost zapisa. Priznanje za odličen strokovni prispevek ob evropskem dnevu jezikov 2020 smo si s prispevkom Dijaški e-časopis v različnih jezikih, prislužili tudi mi.

Naši dijaki so v slovenščini in njim blizu tujih jezikih strnili svoje misli o pomembnosti učenja jezika. Ker v našem domu bivajo dijaki iz različnih koncev Slovenije in različnih držav so dijaki svoje zgodbe zapisali tudi v svojem maternem jeziku ali jeziku narodne manjšine. V časopisu so tako nastali prispevki v slovenščini, angleščini, nemščini, španščini, ruščini, madžarščini, italijanščini, bosanščini in makedonščini. Bogato kulturno in jezikovno raznolikost Evrope in Slovenije imamo tako že kar v našem domu. Zavedajmo se pomembnosti učenja jezika in negovanja maternega jezika.DOSTOPNOST